Vastgoedbeheer

Financieel/Administratief Management

 • Uitvoeren van een incheck, pre-check en de uitcheck.

 • Debiteurenbeheer.

 • Achterstanden huurbetalingen in behandeling nemen.

 • Huurprijs indexeren.

 • Verzorgen en beheren van diensten (water, gas, elektriciteit en internet).

 • Doorvoeren huurverhoging.

 • Verwerken en onderhouden van klachten van huurders.

 • Vertegenwoordigen van de eigenaar in de VvE.

 • Huuropzeggingen verwerken.

 • Energielabels aanvragen.

 • Huisvestingsvergunningen aanvragen.

 • Eventueel verzekeringen voor huurders.


Technisch Management

 • 24/7 Storingsdienst, altijd bereikbaarheid voor het melden en afhandelen van calamiteiten, storingen en technische onderhoudsklachten.

 • Behandelen van schades/verzekeringswerk in navolging op brand, vernieling, inbraak, neerslag, storm en lekkage.

 • Omvangrijke opdrachten worden bij begin en tijdens werkzaamheden regelmatig gecontroleerd, tussentijds verslag wordt op het portaal gezet.

 • Periodieke inspecties gemeenschappelijke voorzieningen.

 • Meterstanden opnemen; water, gas en elektriciteit.

 • Toezicht op de naleving van de bepalingen in de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt.

 • Uitvoeren van inspecties en adviseren ten aanzien van het benodigde onderhoud en opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP).

 • Leegstandbeheer.

 • Realiseren van besparingen.


Commercieel Management

 • Inspecteren/opleveren van de woningen.

 • Opname van woningen en het voorstellen van de bepaalde huurprijs en eventuele servicekosten.

 • Beschikbare woningen wordt breed gepromoot. Advertentie op onze website en derden (o.a. Pararius), gevelborden etc.

 • Het screenen van en het selecteren van geschikte potentiële huurders (inkomen, creditcheck, ID etc).

 • Het houden van bezichtigingen.

 • Opstellen van een huurovereenkomst volgens ROZ-model.

 • Het innen en beheren van de borg en huurpenningen.

 • Sleuteloverdracht sleutelovereenkomst.